Alle Maatjes Helpen

VrijwilligerVrijwilliger


Word je maatje? Vul dan je e-mailadres in en druk op aanmelden. Je krijgt een link in de mail en van daaruit vul je verder je gegevens in.

NB. Voordat jij je bij ons aanmeldt is het van belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met onze privacyverklaring. Die kun je hier lezen!


Aanmelding+

Als je je hebt aangemeld neemt een van de casemanagers contact op om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek bij jou thuis.

Op het moment dat jij en Vitalis met elkaar verder willen vangt het kennismakingstraject aan, dat bestaat uit vijf onderdelen.

Kennismakingstraject+

- Je woont twee vrijwilligersvergaderingen bij.
- Je volgt een training.
- Je vraagt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.
- Je geeft twee referenties op.
- Je tekent een samenwerkingsovereenkomst. 

Koppeling+

Na dit traject word je door de casemanager gekoppeld aan een kind dat bij je past. Dit gebeurt op zorgvuldige wijze en in overleg.

Jij bepaalt of je gedurende een jaar een dagdeel per week of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken met jouw kleine maatje op stap gaat. De activiteiten die jullie samen ondernemen zijn erop gericht jouw maatje steun en aandacht te geven: ongedwongen, vriendschappelijk, in een sfeer van huiselijkheid en gezelligheid. Knutselen, sport, een bezoek aan de bibliotheek of activiteiten in een buurthuis, worden zo gestimuleerd. Jouw maatje leert zichzelf vermaken en ontdekt waar zijn of haar interesses en talenten liggen. . Dit kan variëren van naar het strand gaan, de bibliotheek leren kennen, een museum bezoeken tot een cake bakken of een spelletje doen bij jou thuis. Na een kennismakingsperiode van vier uitjes wordt een klikevaluatie gepland. Vervolgens is er ieder half jaar een evaluatie met jouw maatje, de ouders en de casemanager van Vitalis. Hierin komt aan de orde hoe het onderlinge contact is en of er (positieve) veranderingen te bemerken zijn.Er wordt ook aandacht besteed aan een goede afronding van jullie koppeling en een mogelijke vrijetijdsbesteding voor jouw kleine maatje na de koppeling.

Vitalis biedt jou+

De casemanagers coachen jou. Na de eerste (klik)evaluatie wordt er halfjaarlijks een evaluatie gepland bij het gezin. De casemanagers zijn tussendoor beschikbaar voor jouw vragen of zorgen. Een keer per maand is er een vrijwilligersvergadering waarin jij en de andere vrijwilligers de gelegenheid hebben ervaringen en tips uit te wisselen onder leiding van de casemanagers.

Meerdere keren per jaar organiseert Vitalis een thema-avond. Op deze avonden wordt altijd ingegaan op een onderwerp waar je praktisch iets mee kunt.
Je kunt tijdens de koppeling een kleine vaste maandelijkse onkostenvergoeding krijgen.

Stage+

Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk het begeleiden van een kind als stage aan te laten merken. Raadpleeg daarvoor de voorwaarden voor de student en de voorwaarden voor de school.

Meisje Vitalis


Een kind aanmelden? Vul je e-mailadres in en druk op aanmelden. Je ontvangt een link in je mail en van daaruit vul je de gegevens in.

NB. Voordat jij een kind bij ons aanmeldt is het van belang dat je kennis neemt van en akkoord gaat met onze privacyverklaring. Die kun je hier lezen!


Aandacht+

Het kind voelt zich soms wat eenzaam en heeft weinig vriendjes. Een Vitalisvrijwilliger trekt op met het kind en kan het kind helpen helpen om op een speelse manier nieuwe dingen te ontdekken en contacten te leggen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.

Meer ruimte voor de ouder+

De ouder kan, bijvoorbeeld door lichamelijke en/of psychische klachten, wat steun gebruiken. Doordat het kind een middag met de vrijwilliger optrekt, heeft de ouder tijd voor zichzelf en krijgt het kind toch de nodige aandacht.

Rolmodel+

Misschien wordt het kind als moeilijk ervaren. Hij of zij luistert niet altijd, trekt soms met de verkeerde vrienden op. Een vrijwilliger haalt het kind uit die negatieve sfeer en fungeert als rolmodel. Daarnaast kan het voor de ouder prettig zijn om te weten dat het kind iets positiefs aan het doen is met de vrijwilliger, in plaats van rond te hangen in een winkelcentrum of op straat.
Soms leeft het kind, door een cultuurverschil, in twee werelden. Het is beperkt in het ondernemen van activiteiten buitenshuis, bijvoorbeeld omdat de beheersing van de Nederlandse taal van de ouder nog niet zo goed is. De vrijwilliger kan hierin dan een rol spelen

Aanmelding+

Ouders, school, het CJG, het sociale wijkzorgteam, jeugdwijkteam of een andere instantie denken dat het kind iets aan Vitalis kan hebben. Het kind wordt aangemeld door middel van het aanmeldingsformulier. Per kind wordt door de casemanagers van Vitalis bekeken of het kind binnen de doelstelling van Vitalis past. Als dat het geval is, volgt een kennismakingsgesprek met de aanmelder en de casemanager bij het kind thuis. Daarna wordt er een geschikte vrijwilliger gezocht. De termijn waarop gekoppeld kan worden is natuurlijk afhankelijk van het aantal op dat moment beschikbare vrijwilligers.

Koppeling+

Er wordt met zorg gekeken naar welke vrijwilliger bij welk kind past. Als het klikt tussen kind en vrijwilliger zullen zij in principe gedurende een jaar een dagdeel per week of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken (een koppeling op maat is ook mogelijk!), iets leuks gaan doen. Dit kan variëren van naar het strand gaan, de bibliotheek leren kennen, een museum bezoeken tot een cake bakken of een spelletje doen bij de vrijwilliger thuis. Na een kennismakingsperiode van vier uitjes wordt een klikevaluatie gepland. Vervolgens is er ieder half jaar een evaluatie met het kind, de ouders en de casemanager van Vitalis. Hierin komt aan de orde hoe het onderlinge contact is en of er (positieve) veranderingen te bemerken zijn. Tevens zal aandacht worden besteed aan mogelijke vrijetijdsbesteding na Vitalis. Indien nodig is er tussentijds telefonisch contact met de aanmeldende instantie.

Instagram

Nieuws/blogs/mini-interviews

x
Nieuwsitems worden geladen...

CONTACT

De V'tjes geven de plaatsen aan waar Vitalis werkzaam is.

Vitalismaatjes
Postbus 608
2501 CP Den Haag

Bezoekadres
Vanaf 1 september 2017:
Den Haag
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB Den Haag
Per OV tram 1,16 halte Vredesplaleis
Stadsbus 24, halte Vredespaleis
Stadsbus 22, halte Javastraat

Leiden
Frambozenweg 1 unit 9
2321 KA Leiden
Per OV Station Leiden Lammenschans
Bus 3 halte Meloenstraatinfo@vitalismaatjes.nl  • ANBI
  • Goed Geregeld

MEDEWERKERS

VITALIS ALGEMEEN

Projectleider

Tineke Jurriens - t.jurriens@vitalismaatjes.nl
06 - 40 98 83 79

Manager

Marlous Sloven - m.sloven@vitalismaatjes.nl
070 - 345 75 71
 

DEN HAAG

Paula Mulder  - p.mulder@vitalismaatjes.nl
06 - 24 59 96 24

Sabine van Veldhoven - s.vanveldhoven@vitalismaatjes.nl
06 - 48 05 30 78 

Manon Oostdam - m.oostdam@vitalismaatjes.nl
06 - 24 66 78 74

RIJSWIJK
Manon Oostdam - m.oostdam@vitalismaatjes.nl
06 - 24 66 78 74


LEIDSCHENDAM-VOORBURG, WASSENAAR

Sabine van Veldhoven - s.vanveldhoven@vitalismaatjes.nl
06 - 48 05 30 78 


DELFT
Karin van Reijmersdal - k.vanreijmersdal@vitalismaatjes.nl

06 - 38 27 65 88


LEIDEN EO

Mirjam Zijderveld - m.zijderveld@vitalismaatjes.nl
06 - 81 76 39 21

Karin van Reijmersdal  - k.vanreijmersdal@vitalismaatjes.nl
06 - 24 59 96 24

HAARLEM, WESTLAND

Judith Vollebregt - j.vollebregt@vitalismaatjes.nl
06 - 39614615
(aandachtsfunctionaris meldcode)

BESTUUR

Voorzitter - Dhr. drs. H.C.R  (Heino) Walbroek
Penningmeester- Dhr. A.E. (Aswin) van Gent
Algemene leden
- Mw. drs. C.L.M. (Christine) van Woensel
- Mw. mr. I. (Ina) Schoorl
- Dhr. mr. drs. L.F.A. (Laurens) van der Gun

RAAD VAN ADVIES

- Mw. A.T.J.W. (Elaine) de Boer, interim-manager en communicatie-expert Rijksoverheid
- Mw. I. (Irene) Vogel I V Directeur verpleegkundig dagverblijf
- Mw. I.(Inge) Vercauteren, Hoofd Fondsenwerving, Communicatie & Marketing, Haags Dierencentrum


WIJZE VRIENDEN VAN VITALIS

- Dhr. drs. A. (Bert) Krapels, klinisch psycholoog, 
kinder- en jeugdpsycholoog, kinder- en jeugdpsychotherapeut
- Mw. drs. W. (Wilma) van der Vlugt, orthopedagoog


*Veiligheid kinderen
Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om de meldcode te volgen. Stichting Vitalis volgt de stappen van de meldcode,
toegespitst op de stichting en de mogelijkheden van het bestuur, wel. Vitalis heeft een aandachtsfunctionaris.